Aktif olarak faaliyet gösteren uzay ajansları hangileridir?
02/07/2020
Asteroid kuşağı güneş sistemi içerisinde nasıl bir oluşumdur?
02/07/2020

Aristoteles hangi dönemde astronomi çalışmaları yapmıştır?

Aristoteles’in Yer’e ve Evren’e ilişkin betimlemeleri Ortaçağ kozmolojisinin temelini oluşturur; bu betimleme, 16 ve 17. yüzyıllarda ortadan kalkıncaya kadar geçerliliğini korumuştur. Aristoteles’in Evren tasarımında olduğu gibi, Ortaçağ Hıristiyanlarının Evren tasarımında da, Yer, Evren’in merkezinde bulunur ve küre biçimindedir. Gerçi Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, bazı Kilise Babaları, Kutsal Kitap’tan esinlenerek Yer’in düz olduğuna ilişkin birtakım görüşler ortaya atmışlar, gökyüzünü ise onun üzerine kapanmış bir yarımküre olarak düşünmüşler, Yer’i küresel kabul edenleri dinsizlikle suçlamışlardı. Ancak, Aristoteles’in bir yetke olarak görüldüğü son dönemlerde bu görüş ciddiye alınmamıştır; zira Aristoteles’in Yer’in küreselliğine ilişkin kanıtlamaları çok güçlü ve akla yatkındır.