29/06/2010

19th Congress of Educational Sciences

29/06/2010

Leadership Training Seminar

29/06/2010

TED College Teacher Symposium

30/06/2010

19. Eğitim Bilimleri Kurultayı

10/07/2010

Toplum Liderleri Geliyor

Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimi Semineri
30/07/2010

TED Koleji Öğretmen Sempozyumu

28/06/2011

TÜBİTAK | Kapadokya yöresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

29/06/2011

TUBITAK | Ecology-Based Nature Education in the Cappadocia Region

29/06/2011

TUBITAK | Let’s Learn Astronomy Let’s Discover Space Science Camp

GUIDING TRAINER
29/06/2011

TÜBİTAK | Astronomiyi Öğrenelim Uzayı Keşfedelim Bilim Kampı

REHBER EĞİTMEN