Nitel Araştırma

55

En büyük hayallerimden biri üniversitede araştırma yöntemleri derslerini kalıcı bir şekilde öğrencilere aktarabilmek. O güne kadar çeşitli kuramcılar yayınlarıyla beni motive ediyor. 🖐🏽

Gizem Çoban

Akademik çalışmalarımda (eğitim bilimleri alanında) farklı kesimler tarafından farklı bakış açılarıyla yorumlanan 'Nitel araştırma yöntemleri' ni kullanıyorum. Bu yöntemi yüksek lisans yaparken öğrenmeye başladım. Kullandığım bazı kaynakları paylaşmak istedim.

29 Ara 2019 | Gizem Çoban

Retweet

Nitel araştırma yöntemleri, teoriyi oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. Farklı disiplinlerde bu yöntemi uygulayarak tecrübe kazanmaya devam ediyorum.

29 Ara 2019 | Gizem Çoban

Retweet

Türk yazarlardan Prof.Dr. Ali Yıldırım ve değerli hocam Prof. Dr. Hasan Şimşek'in ortak yazar olduğu kitabı öncelikli olarak tercih ediyorum. Kullandığım diğer kitaplar yabancı kuramcıların. Bu araştırma yöntemini yüksek lisans tezimde de uyguladım.

29 Ara 2019 | Gizem Çoban

Retweet