Rölative teorisi nedir?
02/07/2020
Şu anda gözlemleyebildiğimiz en uzak uzaydaki gök cismi ne kadar uzaktadır?
02/07/2020

Solucan deliği kavramı nedir?

Solucan deliği Einstein ve Rosen tarafından 1935 yılında ortaya çıkarılan uzay-zaman köprüleri önermesinden ortaya çıkan bir teoridir. Uzay-zaman iki farklı noktayı birbirine bağlayan kısa geçişler oluşturur. İki ağız ve bu iki ağzı birbirine bağlayan bir boğazdan oluşurlar. Ağızların küresel olduğu düşünülürken, boğaz kısmı döngüseldir. Bazı fikirler solucan deliğinin her iki ucunda da birer karadelik olduğunu öne sürmektedir. Ancak bu teoride yıldızların ölüm evresinde ortaya çıkan karadeliklerin bir solucan deliği oluşturma durumları söz konusu değildir.