SIKÇA SORULAN SORULAR


02/07/2020

Asteroid kuşağının özellikleri nelerdir?

Asteroid kuşağı Güneş sisteminde Mars ve Jüpiter yörüngeleri arasında bulunur. Asteroit ve çeşitli gök cisimlerinin birbirine yakın konumda bulunmasıyla oluşmuştur. Kuşağın en büyük kütleli cisimleri Ceres, […]
02/07/2020

Asteroid nedir?

Asteroidler, Güneş sistemiyle birlikte oluşmuş kaya, demir ya da başka elementlerden oluşmuş kütlelerdir. Bunlara genelde “küçük gezegenler”de denir. Bu asteroidler Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında “Asteroid […]
02/07/2020

Astrofotoğrafçılık nedir?

Astrofotoğrafçılık (gökyüzü fotoğrafçılığı), fotoğrafçılık alanına bilimsel bilginin ve özverili çalışmanın etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Sanat ve bilimin birleştiği önemli bir alandır. Astrofotoğrafçılık, temelinde gökyüzündeki cisimlerinin çeşitli […]
02/07/2020

Astrometri yöntemi nasıl uygulanmaktadır?

Astrometri yöntemi yıldızların konumlarından yola çıkılarak bu yıldız çevresinde dönme veya dolanma hareketi yapan gezegenlerin kütleçekimi ile tespit edilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile ötegezegenlerin […]
02/07/2020

Astronomi biliminin alt dalları nelerdir?

Astronomi biliminin kendi içerisinde ilgi alanlarına göre farklı dalları mevcuttur. Bunlar; astrofizik, astromatematik, astrokimya, astrobiyoloji, arkeoastronomi, astrojeoloji olarak ayrılmaktadır. Astrofizik, gök cisimlerinin ve yıldızlararasındaki maddelerin fiziksel […]
02/07/2020

Astronomi birimi nedir?

Gezegenlerin, yıldız çevresindeki dolanma yörüngeleri düzgün bir çember yerine elips olduğundan dolayı Güneş’e olan uzaklıkları değişiklik göstermektedir. Dünya’nın, Güneş’e en yakın ve en uzak konumları arasında […]